Osnovni podatki o društvu

Naslov:
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTANEL
ŠENTANEL 14
2391 PREVALJE

Predsednik društva:
Štefan Peršak
E-mail: stefan.persak@guest.arnes.si

Davčna številka: 24922811

Društvo ustanovljeno: leta 2006

Številka poslovnega računa: 02470-0255860710 NLB Slovenj Gradec

NISMO DAVČNI ZAVEZANEC

Kratka zgodovina društva:

Na pobudo nekaj športnih navdušencev v Šentanelu smo v letu 2006 ustanovili ŠD Šentanel, z željo, da povečamo športno udejstvovanje naših krajanov. Do takrat je za šport in rekreacijo v kraju skrbelo le nekaj posameznikov in Društvo podeželske mladine. Ostalo športno udejstvovanje Šentanelcev, pa je bilo prepuščeno njihovi iznajdljivosti in interesu.

Ob ustanovitvi društva smo si zadali kar nekaj nalog, ki jih z leti pridno izpolnjujemo. Na vsakoletnem občnem zboru si zastavimo program dela, ki ga med letom poskušamo čim bolj realizirati. Glavni poudarek dela ŠD Šentanel je:
1. Povečati športno – rekreativno udejstvovanje naših krajanov in krajank.
2. Organizacija športno – rekreativnih prireditev in športnih tekmovanj.
3. Organizacija ogledov pomembnih športnih dogodkov doma in v tujini.
4. Skupaj z lastniki in ostalimi društvi pomagati skrbeti za športno – rekreativne objekte v Šentanelu.
5. Udeležba in aktivno sodelovanje na športno – rekreativnih prireditvah v kraju in širše.
6. Sodelovanje športnega društva s KS Šentanel in ostalimi društvi v Šentanelu.

Zapisal: Štefan Peršak

Organi društva:

Predsednik društva:
Štefan Peršak
GSM: 041 290-628
E-mail: stefan.persak@guest.arnes.si

Tajnica društva:
Ajda HRASTNIK
GSM: 031 796 311
E-mail: ajdahrastnik@gmail.com

Blagajnik društva:
Tomaž Sonjak

Izvršni odbor:

1. Ajda Hrastnik
2. Štefan Peršak
3. Tomaž Sonjak
4. Veronika Šart
5. Matko Vavh
6. Stanko Kert

Nadzorni odbor:

1. Matjaž Peršak
2. Klavdija Sonjak
3. Natalija Miler

Disciplinska komisija:

1. Boštjan Kumprej
2. Damjan Merkač
3. Grega Kralj

Podatki o zakonitem zastopniku ŠD Šentanel:

Štefan Peršak, Šentanel 27b, 2391 Prevalje

Državljanstvo: slovensko

Se nam želite pridružiti?