Skupščina 2012

Štirinajstega januarja smo se člani ŠD Šentanel zbrali v Gostilni Marin na Šentanelu na četrti redni letni skupščini društva. V uvodnem delu smo pregledali delo v letu 2011, sprejeli poročila odborov, sprejeli plan dela za leto 2012 in izvolili tajnika društva za naslednje triletno obdobje. V svoje vrste smo sprejeli tudi nekaj novih članov.
Po uradnem delu smo se okrepčali z dobrotami, ki nam jih je pripravila Danica s svojimi »pomagači«. Dobri večerji je sledilo še prijetno druženje med člani športnega društva Šentanel. V neformalnih pogovorih smo si izmenjali veliko besed o dosedanjem delu društva in nakazali nove zamisli za naslednja leta. Gostiteljem se zahvaljujemo za lep sprejem, gostoljubje in dobro postrežbo. Se še priporočamo.
U uspešnosti izvedbe skupščine ŠD Šentanel pričajo fotografije

Štefan Peršak