Dejavnost

Program dela ŠD Šentanel za leto 2023:

 • Pridobivanje novih članov.
 • Rekreativna košarka moški – vsak četrtek ob 20.00 v mali telovadnici na Prevaljah, skupaj s člani društva Partizan Prevalje (Simon Radić).
 • Športna vadba za naše najmlajše »Šport in gibanje«. Vadba poteka vsak četrtek sedmo šolsko uro na OŠ Šentanel in v strnjeni obliki ob sobotah in pouka prostih dnevih (Štefan Peršak, Lara Fajmut, Sonja Grnjak, Primož Štern).
 • Ogled športnih prireditev: Če bo kdo izrazil željo si bomo ogledali kakšno pomembno tekmo, ki se bodo odvijale v tem letu (nogomet, odbojka, košarka, rokomet,…)
 • Čistilna akcija na Šentanelu 21. 4. 2022 ob 16.00 uri
 • Rekreativno kolesarjenje po Šentanelu (nedelja 14. maj 2023 ob 11. uri).
 • Petnajsti pohod po Mlinarski poti (sobota, 3. junij 2023 zbor ob 8.00 pri Povhovem mlinu).
 • Dan druženja članov ŠD Šentanel pri Kapelici nad Šentanelom (če bo dovolj prijav – 17. 6. 2023).
 • Udeležba na pohodu na Sv. Mesto v Avstrijo (15. avgust 2023 –  zbor ob 8.00 na Rjavčevem vrhu na Jamnici).
 • Rekreativni odbojkarski turnir mešanih ekip v okviru Jesenskih srečanj na Prevaljah (Športna dvorana pri OŠ – torek 12. septembra 2023 ob 17. uri).
 • Po lastni izbiri se bomo udeležili pohoda Po poteh Luke KramolcaNočnega pohoda in ostalih pohodniških in športno-rekreativnih prireditev, ki jih bodo organizirala druga društva v Šentanelu ali bližnji okolici.
 • Skrbeli bomo za AED pri Marinu. Dne 4. 5. 2023 bomo organizirali izobraževalni program za krajane Šentanela – TPO+AED.
 • Člani društva bomo pomagali KS Šentanel pri urejanju Šentanela, pri postavitvi mlaja in pripravi kresovanja ob prvem maju, pri osvetlitvi kraja in prižigu luči ob božično – novoletnih praznikih in drugih prireditvah v kraju.
 • Skupaj z Občino Prevalje in KS Šentanel bomo poskrbeli za ureditev športnega igrišča pri podružnični šoli Šentanel (klopce, športni rekviziti – žoge, dosutje peska ob asfaltni površini).
 • Skrb za informiranje članstva in sprotno urejanje spletne strani ŠD Šentanel  (Štefan Peršak in Primož Grešovnik).

Program dela sprejet na skupščini društva 24. 3. 2023.

Osnovne dejavnosti – aktivnosti društva:

 • Organizacija in izvajanje športno – rekreativnih prireditev  v Šentanelu in bližnji okolici (kolesarjenje, smučanje, sankanje, pohodništvo, športne igre,…).
 • Vzpodbujanje krajanov k množičnejšemu ukvarjanju s športnorekreativnimi dejavnostmi in skrb za zdrav način življenja.
 • Sodelovanje pri aktivnostih, ki jih organizirajo in izvajajo ostala društva v Šentanelu in Občini Prevalje.
 • Organizacija in vodenje športno – rekreativnih aktivnosti in dejavnosti za naše mlade šolarje v Šentanelu (šport in gibanje).
 • Organizacija in vodenje športno rekreativne vadbe (košarka) za vse moške člane društva skupaj z društvom Partizan Prevalje.
 • Organizacija in vodenje športno  rekreativne vadbe za vse ženske članice društva v prostorih podružnične šole Šentanel.
 • Organizacija in vodenje ogledov  različnih vrhunskih športnih tekmovanj oziroma športnih prireditev (smučarski poleti, alpsko smučanje, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, hokej, motokros, kolesarjenje,  formula 1, moto GP,…).
 • S športnimi aktivnostmi popestriti turistično ponudbo Šentanela.
 • Udeležba in sodelovanje naših članov na športno rekreativnih  in drugih prireditvah, ki jih organizirajo ostala društva in organizacije v Šentanelu, KS Šentanel, občini Prevalje in širše.
 • Povezovanje in sodelovanje z ostalimi športnimi društvi, klubi in javnimi ustanovami pri organizaciji ali izvajanju športnih programov v Šentanelu ali bližnji okolici.
 • Sodelovanje članov društva pri razvoju, vzdrževanju in izgradnji športne infrastrukture v Šentanelu.